Strona główna Dom i Rodzina

Sprawa rozwodowa – jakie dokumenty, jakie koszty?

92
2
List pożegnalny obrączka

Rozwód to bardzo poważna sprawa, z którą wiąże się zwykle wiele emocji. Warto jednak spróbować podejść do tego możliwie jak najspokojniej i racjonalnie, aby niczego nie przeoczyć i nie przedłużać niepotrzebnie całego postępowania. W naszym artykule znajdziecie kilka najważniejszych informacji dotyczących dokumentów, jakie należy zgromadzić oraz podstawowych kosztów, jakie trzeba ponieść.

Pierwszy krok, czyli złożenie pozwu

Współmałżonek, który podejmie decyzję o rozwodzie, powinien złożyć w sądzie pozew. Jest to dokument, który nie ma ściśle określonej formy, można napisać go samodzielnie. W piśmie tym powinno się zawrzeć prośbę do sądu o rozpoczęcie postępowania rozwodowego. Trzeba umieścić informacje o tym, kto jest powodem (kto wnosi o rozwód), a kto pozwanym oraz dane adresowe oraz imiona i nazwiska obu osób.

Dokumenty niezbędne w procesie rozwodowym

Podstawowymi dokumentami są akty stanu cywilnego, w które wchodzą akt małżeństwa oraz (w przypadku, gdy małżonkowie posiadają wspólne potomstwo) akt urodzenia dzieci. Te dokumenty są wyjątkowe, gdyż nie można ich zastąpić innymi dowodami potwierdzającymi zawarcie małżeństwa czy posiadanie dzieci. W przypadku, gdy na przykład para przysposobiła dziecko, konieczne jest przedłożenie w sądzie zupełnego aktu stan stanu cywilnego. Podobnie jest w sytuacji, gdy jeden z małżonków przysposobił dziecko drugiego małżonka. W pozostałych przypadkach powinien wystarczyć skrócony akt.

Pozostałe dokumenty przydatne w procesie rozwodowym

Strona składająca pozew powinna przygotować ponadto dokumenty na okoliczność trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego oraz tego, który z małżonków ponosi za to winę. Najlepsze w ty wypadku są dowody w postaci zeznań świadków, oświadczenia, a nawet nagrania głosowe, filmy, smsy czy pliki multimedialne (np. maile). Obie strony powinny przygotować dokumenty potwierdzające wysokość dochodu, jeśli któraś ze stron ma zamiar wnioskować o alimenty. Przydatne w tej sytuacji będą również zeznania podatkowe za ubiegły rok, zaświadczenia od pracodawcy o zatrudnieniu i wysokości osiąganego wynagrodzenia lub zaświadczenie z Urzędu Pracy, jeśli jest się osobą bezrobotną. Ponadto rachunki, paragony i faktury, które potwierdzają wysokość wydatków, a tym samym sytuację majątkową.

Koszty związane z rozwodem

Do podstawowych kosztów należy opłata za tzw. wpis stały, wynosząca 600 złotych, którą to ponosi osoba składająca pozew o rozwód. Może się ona starać o zwolnienie z tej opłaty, wtedy do wniosku musi dołączyć formularz dotyczący stanu majątkowego, stanu rodzinnego oraz dochodów. Ponadto powód musi przy tym zrezygnować z usług profesjonalnego pełnomocnika, a w razie potrzeby zostanie mu przydzielony adwokat z urzędu. Ogólna zasada jest taka, że koszty sądowe ponosi strona przegrana. W zależności o tego, jak potoczy się proces, oprócz opłaty początkowej może pojawić się również opłata związana z orzeczeniem o eksmisji małżonka (200 zł), podziale majątku (od 300 zł do 1000 zł), a także koszty stawiennictwa świadków oraz opinii sporządzanej przez biegłego.

2 KOMENTARZE

  1. Zauważyłam, że teraz bardzo wiele osób się rozwodzi. To smutne, że musi do tego dochodzić, najwyraźniej coś jest nie tak w naszym społeczeństwie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here