Strona główna Biznes

Obligacje korporacyjne, ryzyko na które warto spojrzeć!

269
1
diagram obligacji korporacyjnych

Każdy, kto chociaż odrobinę interesuje się giełdą wie, że inwestycja w obligacje korporacyjne jest korzystną formą lokowania kapitału. Ich podstawową zaletą jest możliwość osiągnięcia wysokiego zysku, który obarczony jest relatywnie niskim ryzykiem. Aby jednak zrozumieć ten fenomen, należy im się nieco bliżej przyjrzeć.

Czym są obligacje korporacyjne?

Obligacje korporacyjne, czyli dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw, emitowane są w celu pozyskania kapitału na działalność. Jest to pewnego rodzaju pożyczka, w której emitent (przedsiębiorstwo) jest pożyczkobiorcą, a inwestor pożyczkodawcą. Z reguły zysk z obligacji to wpłacona kwota i odsetki. Właśnie dlatego obligacje korporacyjne są często bardziej korzystne, ale też bardziej ryzykowne niż np. lokata, o czym przekonasz się na http://bestcapital.pl/dla-inwestorow/obligacje-korporacyjne/. Dlaczego? Odpowiedź poniżej.

Ryzyko inwestowania w obligacje korporacyjne

Jak już wspomniano – obligacja to dług, więc o jego bezpieczeństwie decyduje zdolność spółki do obsługi zadłużenia i spłaty obligacji, czyli w zasadzie jedynym gwarantem inwestycji jest emitent obligacji. Okazuje się więc, że w przypadku obligacji niezabezpieczonych, spółka odpowiada za nie całym swoim majątkiem. Jednakże da się uniknąć takiego scenariusza. Można obligacje zabezpieczyć częściowo (obejmują wtedy dodatkową gwarancją zwrotu określony procent zainwestowanego kapitału) lub całkowicie – gdy zapewniają zwrot całości zainwestowanego kapitału. Wbrew pozorom nie jest to korzyść tylko dla obligatariusza, ale i dla emitenta. Okazuje się bowiem, że dzięki temu może on pozyskać większą ilość inwestorów ze względu na ograniczone ryzyko. Warto też nadmienić, że premia za ryzyko bezpieczniejszej inwestycji jest niższa. W przypadku upadku przedsiębiorstwa to, co powinno interesować obligatariuszy, to fakt, że są oni spłacani przed akcjonariuszami.

Zalety inwestycji w obligacje przedsiębiorstw

Mimo, że powyżej wspomniano o ryzyku, jakie wiąże się z taką formą inwestycji, obligacje korporacyjne w dalszym ciągu uznawane są przez ekspertów za jedną z najbezpieczniejszych form lokowania kapitału.

Przede wszystkim są one nabywane na z góry określony okres, po którym następuje zwrot wniesionych środków. Wysokość oprocentowania i terminy jego wypłat są ustalane na samym początku. Dzięki temu, że mamy regularnie wypłacane odsetki, możemy dokładnie wyliczyć jaki będzie nasz całkowity zysk. Oczywiście zwykle są one o wiele wyższe niż na lokatach bankowych, czy w innych formach inwestycji.

Przewidywalność dochodowości inwestycji

Co więcej, to, czego możemy być pewni, to przewidywalność dochodowości inwestycji. Nie ma tutaj wahań wartości, jakie są na przykład na rynku akcji. Zakłada się, że obligacje przedsiębiorstw posiadają najwyższe oprocentowanie spośród wszystkich instrumentów z rynku Catalyst, a waha się ono w granicach 6-11%.

Warto nadmienić także, że otrzymujemy elastyczny dostęp do zainwestowanych pieniędzy. W razie potrzeby możemy sprzedać obligacje na rynku wtórnym, przy zachowaniu wszystkich należnych dotychczas odsetek. To odróżnia obligacje od lokat, których zamknięcie w terminie wcześniejszym niż ustalone w umowie, często wiąże się z utratą odsetek.

Jak widać, w przypadku inwestycji w obligacje korporacyjne ryzyko jest niewielkie, zwłaszcza jeśli są one zabezpieczone. Za to zysk może być bardzo duży. Oprocentowanie jest wysokie, a mamy także gwarancję zwrotu wniesionego kapitału.

1 KOMENTARZ

  1. Obligacje to dobry sposób na dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Faktycznie, są przewidywalne, dlatego jak ktoś inwestuje w akcje, czy inne, bardziej ryzykowne instrumenty, to lepiej się zabezpieczyć. Tylko radziłbym inwestycja na rynku pierwotnym jeśli to ma być tylko ochrona naszego kapitału.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here