Strona główna Biznes

Jak napisać wypowiedzenie umowy?

94
1
Laptop i notes

Masz dosyć swojej obecnej pracy i chcesz ją rzucić? A może znalazłeś lepszą ofertę i planujesz złożyć wypowiedzenie u dotychczasowego szefa? Niezależnie od tego, jaki jest powód składania wypowiedzenia, trzeba je odpowiednio przygotować. Z naszego artykułu dowiesz się jak poprawnie napisać wypowiedzenie umowy.

Wypowiedzenie a rozwiązanie umowy

Może się wydawać, że to dokładnie to samo, a tak nie jest. Rozwiązanie umowy skutkuje natychmiastowym zakończeniem pracy, natomiast w przypadku wypowiedzenia obowiązuje zarówno nas, jak i naszego pracodawcę, ustawowo określony okres w czasie którego powinniśmy nadal pracować. Nasz szef może nas co prawda zwolnić na ten okres z wykonywania obowiązków służbowych, ale musi nam za niego zapłacić. Termin wypowiedzenia może też być określony w w samej umowie. Możemy również wnioskować o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, wtedy nie obowiązują nas ustawowe terminy, sami proponujemy datę, z jaką chcemy zakończyć pracę.

Co powinno zawierać wypowiedzenie umowy?

Pismo to powinno być proste i i w jasny sposób wyrażać wolę osoby składającej wypowiedzenie. W związku z tym muszą pojawić się takie elementy, jak:

  • miejscowość i data (oczywiście chodzi tu o konkretny dzień, w którym składamy wypowiedzenie)
  • strony umowy (podstawowe dane pracodawcy oraz nasze)
  • nagłówek (może brzmieć krótko, np. „Wypowiedzenie”, lub nieco obszerniej „Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem”)
  • informacje o umowie (data zawarcie, numer umowy, jeśli został nadany)
  • oświadczenie o wypowiedzeniu
  • powód wypowiedzenia (nie jest to bezwzględnie wymagane, chyba, że któraś ze stron powołuje się na art. 365(1) KC, okoliczności wypowiedzenia wynikają z umowy lub są w jakiś sposób ważne dla stron)
  • podpis
  • potwierdzenie otrzymania (w wypadku, gdy dostarczamy wypowiedzenie osobiście)

Wypowiadając umowę możemy powołać się również na konkretny zapis znajdujący się w tejże umowie.

Przykładowy wzór wypowiedzenia umowy

Zasadnicza część wypowiedzenie umowy powinna brzmieć mniej więcej tak:
„Z dniem ………. (data rozwiązania umowy) wypowiadam umowę (rodzaj umowy, np. o pracę), zawartą w dniu ………… (data zawarcia umowy) pomiędzy …………………….. (dokładna nazwa firmy i jej adres), a ……………. (imię i nazwisko pracownika), zamieszkałym w ……………… (dokładny adres zamieszkania) z zachowaniem………………….. (długość okresu wypowiedzenia podana w umowie lub wynikająca z ustawy) okresu wypowiedzenia, który upłynie z dniem ……… (data końca okresu wypowiedzenia). Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest……….. (podajemy powód składania wypowiedzenia, przy czym nie jest to konieczny element).
Należy również pamiętać o zwrotach grzecznościowych. Pismo powinno być zakończone zwrotem „Z wyrazami szacunku” lub „Z poważaniem” oraz własnoręcznie podpisane. Warto również dodać krótki dopisek „Potwierdzam odbiór pisma”, który wraz z datą powinien podpisać pracodawca.

Inne sposoby złożenia wypowiedzenia

Generalną zasadą jest to, że wypowiedzenie składamy w takiej samej formie, w jakiej została zawarta umowa. Zwykle jest to forma pisemna, jednak zdarza się również za pośrednictwem maila, faksu, a nawet telefoniczna.

1 KOMENTARZ

  1. Znajomość takiej formalności jest przydatna, przynajmniej po to, by na sam koniec nie robić jeszcze dodatkowego zamieszania i zbytnich nieprzyjemności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here